“பால்புது இலக்கியம் மற்றும் கலையை முன்னிலைப்படுத்தும் இந்தியாவின் முதல் குயர் இலக்கிய விழா”

QCC-QLF-2020-Announcement-Updated.jpg

நேரலையில் காண

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

©2017 - 2018 QCC குயர் இலக்கிய விழா, சென்னை

  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • anchor-logo-qlf
qcc_watermark_logo.png

எங்களோடு இணைந்து செயல்பட விருப்பமிருப்பவர்கள், qlf@queerchennaichronicles.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு எழுதவும்.